Potřebujete Vašim klinetům umožnit jednoduché, bezpečné a rychlé platby za zboží a služby na Vašem webu? Podléháte zákonným povinnostem dle zákonu č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? Obraťte se na naše obchodní oddělení a zjistětě podrobnosti, jak Vám služba NeteraPay může pomoci při zákonné identifikaci Vašich klientů a získejte komplexní identifikační a platební platformu NeteraPay.